Farewell speeches - how's your Swahili?

By special request, we bring you Janie's and Mr Topu's farewell speeches in Jambiani recently. For those of you whose Swahili is a bit rusty, there is also an English version of Janie's speech. NB: Mr P translated it and then coached her mercilessly so that her delivery and pronunciation - though not quite perfect it has to be said - was understood and appreciated by her audience.

JANIE'S SPEECH - SWAHILI VERSION

Assalama – alaykum.  Hamjambo ndugu zangu?  Akina baba na akina mama.  Ni miaka kumi na mbili sasa tangu Daktari Pat na mimi kwa mara ya kwanza Kufika Jambiani na kukaa Blue Lagoon.

Mama Janie akaanza kuwasaidia vijana wawili kuwafundisha kingereza.  Na Daktari akaenda kituo cha afya akaonana na Dr Hamza – Hapo ZAP ikazaliwa.  Leo ni miaka mingi imepita na tupo hapa sasa kusema KWAHERI.  Na kutoa shukurani kwa kila kitu ambacho sisi, rafiki zetu wa ZAP pamoja na wafadhili wamefanya ndani ya kijiji hiki cha Jambiani.

Siku zote tumekuwa tukifanya kazina jamii, kutekeleza mahitaji uao na kuboresha yale mambo yalioanzishwa na serkali, kwa kuheshimu mila na desturi zenu.  Tuliaminiana na kuheshimiana, Hivyo tukafanya kazi pamoja ‘Bega kwa Bega’.

Kwa bahati nzure sana tulibarikiwa kukutana na Chinja Pandu kiongozi wa ZAP mzalendo wa hapa.  Amekuwa rafiki yeu kwa sababu ya busara yake, uaminifu wake na utendaji wake wa kazi bila ya kuchoka chini ya mwamvuli wa ZAP kwa maendeleo ya kijiji hiki.

Bila ya Mr Pandu basi tusingeweza kufanya lolote.  Juhumdi za ZAP pamoja na wahisami wetu zililenga kwenye miradi mikubwa mitano:

·         Huduma za afya

·         Elimu ya msingi nay a juu

·         Cheke cheya madrasa

·         Vikundi vya akinamama

·         Na ushirika wa mafundi mbali mbali 

ZAP pia haikusita kutoa msaada wa mambo mengine ya kijamii pale ulipohitajika kama matatizo ya maji, mripuko wa homer ya kipindu-pindu na kadhalika kuupitia utandawazi na magazeti ya ZAP, rafiki zetu wameona kazi nzuri tuliyiofanya Jambiani na watu wake.

Uhusiano na urafiki wetu utatufanya kila siku tukumbukane na pia kutakiana heri milele.  Kwa niaba ya veongozi wa ZAP kutoka U.K. kama Baba Martin, Baba Andrew, Mama Rosey, na Baba Mark ningependa kuwashukuru kwa dhati.  Kutokarna na kutukaribisha Jambiani kama nyumbani kwetu dwa bili.

Kutokana na uzowefu wa kuishi na kufanya kazi na jamii, tumeweza kiyifunza faida sote.  Napenda pia kwa kumalizia niwakumbuke wenzetu ambao wamefariki na walikuwa na mchango mkubwa kwa ZAP hapa Jambiani, tukianzia na

Mwalimu Ameir Kigoma
Mr Bilali wa Blue Oyster
Mr Douglas Perrin wa UK
Mr Mark Blomfield wa UK
Dr Ian Campbell wa UK
Mrs Julia Upton wa UK – Millat Ibrahim madrasa
Mr Abdu Haji Boko

Ahsante sana na leo tunasema KWAHERI na MUNGU AWABARIKI.  AMIN-AMIN

 

JANIE'S SPEECH - ENGLISH VERSION

Ladies and Gentlemen, hello and warmest greetings to you all.  Peace be with you.  It is now 12 years since Daktari Pat and Mama Janie visited Jambiani and stayed at Blue Lagoon. From a small beginning, when Mama Janie helped two young men to improve their English, and Daktari visited the clinic and met Dr Hamza, ZAP was born – and we have returned today, many years later, to say ‘Good bye’ and to give thanks for everything which we, our friends and ZAP supporters have been able to achieve in this beautiful village.

From the beginning, we were determined to engage with the village community, improving existing social and government structures, and trying to respond to your needs.  So we have always worked together ‘shoulder to shoulder’.

ZAP was very fortunate to meet Chinja Pandu.  He has since become our trusted friend, wise counsellor and valued organiser, working tirelessly under the ZAP umbrella for the good of so many people in this village.  Without him, our great achievements would not have been possible.

On behalf of our UK Directors – Baba Martin, Baba Andrew, Mama Rosey and Baba Mark – we thank you for your wonderful welcome and for making us all feel in our hearts that Jambiani is our second home.   Our experience of living and working in your community has enabled us to learn much from your way of life, and we value our friendship with you a great deal.

With our partners and supporters ZAP focused on five major projects:

  • Medical development, including renovation and supplies
  • Primary and higher education, including University
  • Support for Nursery Schools;  funding porridge for the children
  • Setting up the Jambiani Sewing Ladies group
  • Training young men in various trades, for example plumbing, carpentry etc.

In addition, in times of particular hardship in the village – such as the water pump crisis and cholera outbreak - ZAP has been able to respond promptly and practically to give emergency aid.  We have been able to do this through our website and our regular Newsletters to supporters:  many people through the world have seen the good work we have done for Jambiani and its people – they have felt involved in your lives, and have given generously to ZAP in order to fulfil your needs. 

I would like to finish by remembering other friends who have made significant contributions to ZAP’s work in Jambiani.  They are:

Ameir Kigoma – English teacher

Mr Bilali – previous leader from the Blue Oyster

Mr Douglas Perrin, teacher from the UK

Mr Mark Blomfield from the UK

Dr Ian Campbell,  volunteer UK Doctor

Miss Julia Upton – Millat Ibrahim Nursery School

Mr Abdu Haji Boko from Jambiani

It has been a privilege to know and work with you all.  Good Bye and God bless you. 

 

RESPONSE BY MR TOPU:

 ZAP AND JAMBIANI PEOPLE

"Special Thanks to ZAP"

On behalf of myself and Jambiani community I thank God to be with you our development supporters.

ZAP has started to help Jambiani society from 2004 up to 2015 in different sectors. ZAP has done a huge difference in the community of Jambiani. This NGO has deeply focused on health services, vocation, education and other sectors.

HEALTH SERVICES

ZAP has supported our health centre for new equipments like surgical instruments. Also two nurses and a lab technician were sponsored and antibiotics for children and other medicines in emergency cases were supplied by ZAP.

EDUCATION SERVICES

In this sector, ZAP has used great force to boost educational development in our village. ZAP supported Jambiani Secondary School, Jambiani Primary School and community nursery schools. ZAP provided teaching and learning materials like dictionaries, text books, exercise books, computers, laboratory equipments etc.

ZAP has also built a new computer room in Jambiani Primary School and employed two teachers for teaching Maths and English subjects. This NGO also provide nutritious porridge for four community nursery schools till today.

On the side of higher education ZAP sponsors Jambiani students and has rent a boarding house in Stone Town.

VOCATION SECTOR

ZAP has established powerful tools which has been used by Jambiani community to struggle against poverty. Skills centre were established in our village like ladies sewing centre and Jambiani fundi workshop.

On the site of ladies sewing centre 220 women passed through three month training free of charge. By using their skills harvested from this centre, most of them has create self employment by selling their garments not only to local people but also to the tourists.

For young men, ZAP sponsored them to be trained and qualified as motor mechanics, plumbers, electricians, carpenters and others. ZAP has established Jambiani fundi workshop. Three Vespas have been given to the fundis to facilitate their transport.

OTHER HELP

Jambiani society has benefited from ZAP support and that products changed life style of people especially young one. On the side of water problem ZAP was standing on front line to solve and a new water pump was bought by ZAP to save life of habitants.

Really ZAP has done uncountable development activities which caused a great change in our society. For these activities we have nothing to pay you back except to say, thank you so much for your kindness.

Finally we thank all ZAP directors and ZAP supporters to raise fund for the development of Jambiani people. So please ZAP directors, even though you leave us but your assistant to Jambiani society will remain in our minds and it is not easy to forget your hospitality in our life.

Thank you so much. God bless you!

Mr Topu

October 2015


ZANZIBAR ACTION PROJECT is a Registered Charity in the UK No. 1108030